บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด
Facebook Twitter Youtube

ร่วมงานกับ บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด

   
ตำแหน่งงานว่าง อัพเดท ตำแหน่งงาน ล่าสุดเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2560
   
1.   ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
    จำนวน 1 อัตรา
     
    คุณสมบัติ
   
 • เพศชาย อายุ 40 - 50 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจขนส่งและหรือโลจิสติกส์ หรือ  บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานด้านขนส่งอย่างน้อย 5 -10 ปี
 • มีทักษะในการบริหารการขนส่งภายในประเทศ
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ
     
    รายละเอียดงาน
   
 • วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง ให้ทางผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อแก้ไขปัญหา
 • บริหาร งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน ที่ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทและตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • มีความรู้ความ สามารถทักษะการทำงานเกี่ยวกับ การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ,การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน,การประเมินความ เสี่ยง,การขนส่งทางบก
     
    เงินเดือน
   
 • ตามโครงสร้างบริษัทฯ และหรือตามตกลง 
     
    สวัสดิการ
   

- กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าอาหาร
- ค่าเป้ายอดขนส่ง
- ค่าคอมมิชชั่น
- ค่าสึกหรอรถยนต์/ค่าน้ำมันรถยนต์
- โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- สวัสดิการเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากบริษัท
- การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
- ประกันชีวิต
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน

     
     
2.   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายเงินสดประจำสำนักงานและโอเปอร์เรเตอร์
    จำนวน 1 อัตรา
     
    คุณสมบัต
   
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เป็นต้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ทดต่อแรงกดดันได้ดี
     
    เงินเดือน
   
 • ตามโครงสร้างบริษัทฯ และหรือตามตกลง 
     
    สวัสดิการ
    - กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าอาหาร
- ค่าเป้ายอดขนส่ง
- โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- สวัสดิการเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากบริษัท
- การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
- ประกันชีวิต
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
     
     
3.   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Non แอลกอฮอล์
    จำนวน 1 อัตรา
     
    คุณสมบัติ
   
 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล
     
    เงินเดือน
   
 • ตามโครงสร้างบริษัทฯ และหรือตามตกลง 
     
    สวัสดิการ
    - กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าอาหาร
- ค่าเป้ายอดขนส่ง
- ค่าคอมมิชชั่น
- ค่าสึกหรอรถยนต์/ค่าน้ำมันรถยนต์
- โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- สวัสดิการเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากบริษัท
- การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
- ประกันชีวิต
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- หอพักพนักงาน
     
4.   ตำแหน่ง พนักงานขาย
    จำนวน 6 อัตรา
     
    คุณสมบัติ
   
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เป็นต้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีความอดทนต่องาน รักในงานขาย งานบริการ
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
     
    เงินเดือน
   
 • ตามโครงสร้างบริษัทฯ และหรือตามตกลง 
     
    สวัสดิการ
   

- กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าอาหาร
- ค่าเป้ายอดขนส่ง
- โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- สวัสดิการเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากบริษัท
- การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
- ประกันชีวิต
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- หอพักพนักงาน
- รวมรายได้ทั้งหมด 10,000++

     
5.   ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง
    จำนวน 10 อัตรา 
     
    คุณสมบัติ
   
 • เพศ ชาย  อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ไม่จำกัด
 • ผ่านเกณฑ์ทหาร
 • มีความอดทนต่องาน
     
    รายได้
   
 • ค่าแรงตามกฎหมายแรงงานกำหนด
     
    สวัสดิการ
    - ค่าอาหาร ค่าเป้ายอดขาย ประกันชีวิต หอพักพนักงาน
    - รวมรายได้ทั้งหมด 10,000++
     
     
   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล 091-5764088 หรือ 076–211150 ต่อ 15
Emai:  hr@phuketseevalee.com

 

ผลิตภัณฑ์