ราคาสินค้า


บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม แฮลกอฮอลล์ (เบียร์สิงห์, เบียร์ลีโอ, เบียร์คาร์ลสเบิร์ก, ไซเดอร์ เบย์ ฯลฯ ) , เบียร์สด (รับจัดกิจกรรมงานปาตี้นอกสถานที่) , โซดา และน้ำดื่มขวดแก้ว
ขายส่งให้แก่ ห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆ (เช่น ซุปเปอร์ชิฟ, โกเซอร์รี่, บิ๊กซี, แม็คโค ฯลฯ ), ร้านค้าส่ง และโรงแรมต่างๆผลิตภัณฑ์ รายชื่อสินค้า ขนาดบรรจุ ราคา (ส่ง) ราคา (ปลีก) เครดิต หมายเหตุ
เบียร์สิงห์ขวดใหญ่ (620 cc) 12ขวด 666.- 676.- 686.-
เบียร์สิงห์ขวดเล็ก (320 cc) 24ขวด 797.- 809.- 819.-
เบียร์สิงห์สิงห์แคน (320 cc) 24กระป๋อง 783.- 795.- 805.-
เบียร์สิงห์ไลท์ขวดใหญ่ (620 cc) 12ขวด 522.- 532.- 552.-
เบียร์สิงห์ไลท์ขวดเล็ก (320 cc) 24ขวด 683.- 695.- 705.-
เบียร์สิงห์ไลท์แคน (320 cc) 24กระป๋อง 683.- 695.- 705.-
เบียร์ลีโอขวดใหญ่ (620 cc) 12ขวด 604.- 614.- 624.-
เบียร์ลีโอขวดเล็ก (320 cc) 24ขวด 738.- 750.- 760.-
เบียร์ลีโอแคน (320 cc) 24กระป๋อง 732.- 744.- 754.-
เบียร์ลีโอแคน (490 cc) 12กระป๋อง 519.- 529.- 539.-
เบียร์อาซาฮีขวดใหญ่ (640 cc) 12ขวด 828.- 838.- 858.-
เบียร์อาซาฮีขวดเล็ก (330 cc) 24ขวด 996.- 1,006.- 1,026.-
เบียร์อาซาฮีแคน (330 cc) 24กระป๋อง 996.- 1,006.- 1,026.-
เบียร์โคโรน่า(355 cc) 24ขวด 2,792.- 2,900.- 3,000.-
เบียร์โคโรน่า(207 cc) 24ขวด 2,120.- 2,220.- 2,320.-
เบียร์คาร์ลสเบิร์กขวดใหญ่ (640 cc) 12ขวด 918.- 928.- 938.-
เบียร์คาร์ลสเบิร์กขวดเล็ก (330 cc) 24ขวด 1,054.- 1,064.- 1,074.-
เบียร์คาร์ลสเบิร์กขวดแคน (330 cc) 24กระป๋อง 1,054.- 1,064.- 1,074.-
สุราขาวซันมึซึลโซจูออริจินัล ขวดเล็ก (360 cc) 20ขวด 2,375.- 2,450.- 2,525.-
สุราขาวซันมึซึลโซจูเฟรช ขวดเล็ก (360 cc) 20ขวด 2,375.- 2,450.- 2,525.-
เครื่องดื่ม ไซเดอร์เบย์(275 cc) 12ขวด 290.- 300.- 310.- กลิ่น : แอ๊ปเปิ้ล, ราสเบอร์รี่, พั้น
เหล้า spirits 8 ขวดใหญ่ 12ขวด 2,685.- 2,735.- 2,785.-
เหล้า spirits 8 ขวดเล็ก 12ขวด 1,353.- 1,403.- 1,453.-
เหล้า Rock 101ขวดใหญ่ 12ขวด 1,940.- 1,940.- 1,940.-
เหล้าขาวช้างทอง 35 ดีกรีขวดใหญ่ (625 cc) 12ขวด 868.- 888.- 908.-
เหล้าขาวช้างทอง 35 ดีกรีขวดเล็ก (330 cc) 12ขวด 477.- 497.- 517.-
เหล้าขาวมหาเทพ 35 ดีกรีขวดใหญ่ (625 cc) 12ขวด 740.- 750.- 760.-
เหล้าขาวมหาเทพ 35 ดีกรีขวดเล็ก (330 cc) 12ขวด 420.- 430.- 440.-
โซดาสิงห์วันเวย์(325 cc) 24ขวด 154.- 157.- 157.-
โซดาสิงห์วันเวย์(325 cc) 24ขวด 154.- 157.- 157.-
โซดาสิงห์ (เปลี่ยนคืนขวด)(400 cc) 24ขวด 150.- 160.- 170.- ค่ามัดจำขวดเปล่า & ลังละ 220.-
น้ำดื่มสิงห์ขวดแก้ว (เปลี่ยนคืนขวด)(500 cc) 24ขวด 60.- 65.- 70.- ค่ามัดจำขวดเปล่า & ลังละ 220.-
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค(330 cc) 12ขวด 45.- 45.- 45.-
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค(330 cc) 12ขวด 45.- 50.- 50.-
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค(750 cc) 12ขวด 72.- 72.- 72.-
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค(1,500 cc) 6ขวด 50.- 50.- 50.-
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค(6,000 cc) 4ถัง 149.- 149.- 149.-
ผลิตภัณฑ์ รายชื่อสินค้า ปริมาตร ขนาดบรรจุ เครดิต หมายเหตุ
เบียร์สิงห์ขวด 620 cc 1 x 12 686.-
เบียร์สิงห์ขวดเล็ก 320 cc 1 x 24 819.-
เบียร์สิงห์แคน 320 cc 1 x 24 805.-
เบียร์สิงห์ไลท์ขวดใหญ่ 620 cc 1 x 12 565.-
เบียร์สิงห์ไลท์ขวดเล็ก 320 cc 1 x 24 705.-
เบียร์สิงห์ไลท์แคน 320 cc 1 x 24 705.-
เบียร์ลีโอขวดใหญ่ 620 cc 1 x 12 624.-
เบียร์ลีโอขวดเล็ก 320 cc 1 x 24 760.-
เบียร์ลีโอแคน 320 cc 1 x 24 754.-
เบียร์ลีโอแคน 490 cc 1 x 12 539.-
เบียร์อาซาฮีขวดใหญ่ 640 cc 1 x 12 858.-
เบียร์อาซาฮีขวดเล็ก 330 cc 1 x 24 1,026.-
เบียร์อาซาฮีแคน 330 cc 1 x 24 1,026.-
เบียร์ยูขวดใหญ่ 620 cc 1 x 12 578.-
เบียร์ยูขวดใหญ่ 320 cc 1 x 24 738.-
เบียร์โคโรน่า 355 cc 1 x 12 3,000.-
เบียร์โคโรน่า 207 cc 1 x 12 2,320.-
สุราขาวซันมึซึลโซจูออริจินัล ขวดเล็ก 360 cc 1 x 20 2,525.-
สุราขาวซันมึซึลโซจูเฟรช ขวดเล็ก 360 cc 1 x 20 2,525.-
เครื่องดื่ม ไซเดอร์เบย์ 275 cc 1 x 24 310.- กลิ่น : แอ๊ปเปิ้ล, พีช
โซดาสิงห์วันเวย์ 325 cc 1 x 24 157.-
โซดาสิงห์วันเวย์ 325 cc 1 x 24 157.-
โซดาสิงห์ขวดแก้ว (เปลี่ยนขวดคืน) 400 cc 1 x 24 170.- ซื้อมัดจำลังเปล่า 220.- บาท / ลัง
น้ำดื่มสิงห์ขวดแก้ว (เปลี่ยนคืนขวด) 500 cc 1 x 24 70.- ซื้อมัดจำลังเปล่า 220.- บาท / ลัง
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค 0.33 ลิตร 330 cc 1 x 12 45.-
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค 0.5 ลิตร 500 cc 1 x 12 50.-
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค 0.75 ลิตร 750 cc 1 x 12 72.-
น้ำดื่มสิงห์ PET แพ็ค 1.5 ลิตร 1,500 cc 1 x 6 50.-
น้ำดื่มสิงห์ PET6 ลิตร 1,500 cc 1 x 4 149.-

บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม แฮลกอฮอลล์ (เบียร์สิงห์, เบียร์ลีโอ, เบียร์คาร์ลสเบิร์ก, ไซเดอร์ เบย์ ฯลฯ ) , เบียร์สด (รับจัดกิจกรรมงานปาตี้นอกสถานที่) , โซดา และน้ำดื่มขวดแก้ว
บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เบียร์สดสิงห์, ลีโอ, อาซาฮี และเบียร์สดคาร์ลเบิร์ก รับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ประชุมสัมนาขนาดใหญ่ไปจนถึงงานเลี้ยงปาร์ตี้ขนาดเล็ก เราส่งตรง เบียร์สดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพ นอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์ภายในงาน เช่น เต๊นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, เหยือก และแก้ว บริการถึงสถานที่จัดงาน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ลำดับ รายการ
ปริมาณ
เงินสด
ปาร์ตี้(เงินสด)
ปาร์ตี้/เครดิต
1
เบียร์สดสิงห์
30 ลิตร
3,290
3,490
3,690
2
เบียร์สดสิงห์
15 ลิตร
1,800
1,900
2,000
3
เบียร์สดลีโอ
30 ลิตร
2,990
3,190
3,390
4
เบียร์สดอาซาฮี
15 ลิตร
1,700
1,800
1,900
5
เบียร์สดอาซาฮี
30 ลิตร
3,350
3,500
3,800
6
เบียร์สด EST.33 COPPER BEER
15 ลิตร
2,800
3,000
3,200
7
เบียร์สด โคเนนเบิร์ก
25 ลิตร
5,000
5,200
5,400

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป